پنج شنبه, 08 بهمن 1394 06:13

سیدمحمدحسین جهان‌آرا برادر شهید جهان‌آرا از اعتراض خانواده فرمانده دلاور سپاه خرمشهر به تصویر ارائه شده

سه شنبه, 15 دی 1394 15:49

جنگ خرمشهر را خیلی واقعی و تاثیرگذار نشان داده‌اند؛ همه صحنه‌های جنگ برای من کاملا باورپذیر هستند و آنقدر تحت تاثیر قرار می‌گیرم که نمی‌توانم بعضی از صحنه‌ها را تماشا کنم.

 

آخرین اخبار

گفتگوها