شنبه, 10 بهمن 1394 00:16

در راستای توجه به اشتغال نیروهای بومی و استفاده از ظرفیت موجود در سطح شهرستان خرمشهر

دوشنبه, 27 مهر 1394 21:27

 انرژی بعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار در هر کشور نفتی پیشران در جهت گیری اقتصادی و اجتماعی هم ملل ایران داشتن  ذخایر و منابع غنی سوخت های  فسیلی ،خورشیدی وبادی در زمره کشورهای  غنی جهان است.

یکشنبه, 19 مهر 1394 08:35
در بهار سال 1335 همزمان با اعیاد ماه رجب در روستای تاریخی و زیبای منیخ چشم به جهان گشود. 
 

آخرین اخبار

گفتگوها